Sommarläger vecka 33

ANMÄLER ER TILL SOMMARLÄGRET HÄR/REGISTER FOR THE CAMP HERE!

DATUM & TIDER/DATES & TIMES
Vecka 33: Måndag-fredag 12-16 augusti kl. 09:00-15:30
Week 33: Monday-Friday 12-16 August at 09:00-15:30

PLATS/LOCATION
Vasa Real skola

UTRUSTNING/EQUIPMENT
Alla spelare bör bära NSK-kläder samt ha med vattenflaska och racket.
All players should wear NSK-dress and bring a water bottle and their own racket.

LUNCH/LUNCH
Alla spelare måste ta med egen lunch. Det finns tyvärr ingen mikro. Vi bjuder på mellanmål.
All players have to bring their own lunch. Unfortunately there is no microwave. We will provide snacks.

MEDALJ/MEDAL
Alla spelare tilldelas en medalj på sista dagen.
All players will recieve a medal on the final day.

KOSTNAD/COST
Kostnaden varierar beroende på antal dagar och faktureras i samband med anmälan.
The cost varies depending on the number of days ypu wish to participate and is invoiced after registration.
5 dagar/days: 1500 kr
4 dagar/days: 1200 kr
3 dagar/days: 900 kr
2 dagar/days: 600 kr
1 dag/day: 300 kr

SYSKONRABATT/DISCOUNT FOR SIBLINGS
Vi erbjuder en syskonrabatt om 50 kr/dag från det andra syskonet. Maila oss så reducerar vi avgiften: bordtennis(a)norrtullssk.se
We offer a discount of 50 kr/day from the second sibling. Email us and we will discount the cost: bordtennis(a)norrtullssk.se

ANMÄLER ER TILL SOMMARLÄGRET HÄR/REGISTER FOR THE CAMP HERE!

Md motum logotyp payoff farg
Md adidas
Md l nnasport med webadress
W E B B S H O P
Md rsz ica sabbatsberg large
Md olearys logo
Md ica vanadis  2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub