Anläggningsfrågan

Vad gäller frågan?

I dagsläget finns det alldeles för få idrottsanläggningar i Vasastan / Norrmalms stadsdelsnämnd. Problemet tar sig uttryck i träningar med alldeles för många barn, sena träningstider och spelare som reser runt stan för att träna. Som exempel kan nämnas att vad gäller fotboll så finns inom stadsdelen idag en 7-spelsplan på Bellevue och en 5-spelsplan på Norra Real för NSK att boka och träna på. Övriga planer ligger utanför stadsdelen på Östermalm och Kungsholmen. Vi har 1500 fotbollsspelare i NSK och varje år blir vi fler. Intresset för att idrotta i klubben är stort och i NSK är alla välkomna.

Vi tror på föreningen som en förenande kraft i stadsdelen och vi tycker att alla barn ska kunna få idrotta på sina villkor. Men för att detta ska lyckas måste stadsdelen utvecklas med föreningarna och skapa plats för möten där vi tycker om att vara. Det kan vara i idrottshallen, i pingispalatset eller nere på fotbollsplanen.


Vad tycker NSK om Stockholms idrottspolitik?

Vi anser att Stockholms Idrottspolitiska program är en bra skrivelse där idrottens betydelse framhävs som livsviktig och föreningarnas betydelse anses vara stor. Men vi tycker att det är tomma ord om man inte går till handling på allvar skapar förutsättningar för rörelse och gemenskap.

"Föreningslivet har goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Stockholm ska bli en stad för alla när det gäller idrott och motion!" Vi upplever inte att vi har goda förutsättningar idag.


Vad händer nu?

Just nu pågår samråd kring stadsdelen Hagastaden. Här föreslås att en 7-spelsplan ska anläggas. Varför inte passa på att bygga en 11-mannaplan eller ännu hellre en hel idrottsplats med fotboll och friidrott? Säg vad du tycker om förslaget, fram till 26 maj kan vi skicka in synpunkter, se mer info här.


Vi har skapat en Facebookgrupp med ett antal andra idrottsföreningar som håller med om att anläggningsfrågan i Stockholm är problematisk. Gå med du också!

Md hemkop logga
Md l nnasport med webadress
W E B B S H O P
Md japsko victas
Md nsk hemsida
Md meds
OFFICIELL LEVERANTÖR
Md adidas
Md rsz ica sabbatsberg large
Md handelsbanken
Md ica vanadis  2
Md olearys logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub