Innerstadens idrottsklubbar går samman mot bristen på idrottsanläggningar

Publicerad 2020-05-19 13:31
Idrottsplats
70 000 personer på Norrmalm – lika många som bor i Kalmar eller Luleå – står helt utan idrottsytor. Bristen är akut och får negativa konsekvenser för barn och ungdomar i hela innerstaden. I samband med samrådet kring Östra Hagastaden/Norrtull startar vi därför nu ett gemensamt initiativ som verkar för fler idrottsplatser på Norrmalm.

Att barn och framför allt ungdomar rör sig allt mindre är ett erkänt samhällsproblem. Rörelse lägger en grund för sunda livsvanor och är viktig för både inlärningen och för barnens välbefinnande. Här bedriver idrottsföreningar en viktig samhällsfunktion, i synnerhet eftersom det är ont om spontanytor och föräldrar inte släpper ut sina barn ensamma i den anonyma stadsmiljön.

Vi vet också hur viktig tillgängligheten till närliggande idrottsytor är för barns och ungdomars rörelse. Att bygga städer som svarar mot barnens och ungdomarnas behov borde vara en självklarhet och är en central komponent för att säkerställa en tillgänglig, demokratisk, hälsosam och välbefinnande miljö. Att bygga idrottsplatser och fotbollsplaner där barnen bor är således nyckeln till att få barn och ungdomar i rörelse.

Bristen på idrottsanläggningar på Norrmalm är akut. Idag finns inte en enda kvadratmeter dedikerad idrottsyta trots en befolkning på över 70 000 personer, varav 8 000 barn och ungdomar. Bristen på Norrmalm spiller dessutom över på angränsade stadsdelar och leder till att barn och ungdomar i innerstaden får så lite som en tredje­del av träningsytan som barn i andra delar av staden. Samtidigt anser Stockholms stad att det endast behövs två 7-spelsplaner för att täcka Norrmalms behov fram till 2040. I själva verket skulle det behövs fem 11-spelsplaner för att barn på Norrmalm ska ha samma förutsättningar som andra barn.

Vi vill nu samla alla medborgare som vill verka för lika förutsättningar för alla barn och ungdomar och som vill verka för en demokratiskt och hållbar stadsutveckling där idrotten spelar en viktig roll. Tillsammans vill vi få de folkvalda att erkänna allvaret i situationen och ta fram konkreta åtgärder så att alla barn och ungdomar har samma förutsättningar att idrotta. Att skapa uppmärksamhet kring behovet av fler idrottsytor i samband med samrådet för Östra Hagastaden/Norrtull blir vår första insats.

Joina vårt initiativ här: Fler idrottsplatser på Norrmalm nu

Undertecknat
Mats Zackrisson, ordförande Essinge IK
Pontus Granström, klubbchef Karlbergs BK
Karl Brander, ordförande Mariebergs SK
Martin Carlon, ordförande Norrtulls SK
Francois Briès, ordförande Värtans IK

OM FÖRENINGARNA

Essinge IK, Karlbergs BK, Mariebergs BK, Norrtulls SK och Värtans IK bedriver fotbollsverksamhet för nästan 3 000 barn och ungdomar i åldern 7-20 år på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Utöver detta tillkommer över tusen barn i knatteskola och andra liknande verksamheter. Och det hade kunnat vara många fler.

Md hemkop logga
Md l nnasport med webadress
W E B B S H O P
Md japsko victas
Md nsk hemsida
Md meds
OFFICIELL LEVERANTÖR
Md adidas
Md rsz ica sabbatsberg large
Md handelsbanken
Md ica vanadis  2
Md olearys logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub