Planockupation när 300 barn kastas ut av Stockholms stad

Publicerad 2018-08-16 13:35
Fotboll
Stockholms stad planerar på tisdag att utestänga över 300 idrottande barn under 10 år från sin fotbollsträning. Beskedet gavs med sju dagars varsel. Detta försämrar en redan idag ohållbar situation. Norrtulls SK och ett antal föräldrar kommer därför att ockupera planen på tisdag 21 augusti klockan 16.00.

För ett halvår sedan konstaterade Dagens Nyheter i en helsidesartikel att Norrmalm har Sveriges sämsta förutsättningar för barn och ungdomar att idrotta. Här finns motsvarande en 11-spelsplan per 7 000 barn, jämfört med en plan per 2 000 barn i snitt i Stockholm.

Det direkta resultatet är att cirka 500 barn utestängs från fotbollen på Norrmalm på grund av bristande tillgång till planer. Endast 13 procent spelar fotboll på Norrmalm jämfört med 21 procent i liknande stadsdelar och Stockholm i snitt.

Sedan dess har situationen förvärrats ytterligare. Istället för att verka för att förbättra barnens förutsättningar stal Stockholms stad i våras en av endast två 7-spelsplaner på Norrmalm, vilket har medfört att det idag går motsvarande en 11-spelsplan per 14 000 barn på Norrmalm.

Nu planerar Stockholms stad att roffa åt sig ytterligare tider när Norra Real skola ska tilldelas tider som NSK brukat under våren. Detta innebär att 300 barn som spelade fotboll i våras blir av med sin träningstid och kastas ut från idrotten.

Båda besluten har skett helt utan att Norrtulls SK varit delaktiga i processen och utan att något demokratiskt beslut har fattats om att minska plantillgången på Norrmalm, enligt Norrtulls SKs ordförande Martin Carlon, som rasar över hur Stockholm stad agerar:

– Det är skrämmande vilket förakt politiker visar för barns rättigheter, allas lika värde och den demokratiska processen. Detta är i praktiken en strukturell mobbning av idrottande barn på Norrmalm, som hade varit helt oacceptabel i alla andra sammanhang.

Ett annat stort problem menar Martin Carlon är att olika beslut bollas omkring i olika nämnder och förvaltningar.

– Båda dessa beslut bygger ju på en fullständig oförmåga av förvaltning­arna att samarbeta och kommunicera, samtidigt som politiker vägrar att ta ansvar och skyller ifrån sig. Genom detta körs medborgarna över och den demokratiska processen undergrävs. Till syvende och sist är detta en demokrati­fråga. Och nu har vi fått nog!

Vi kräver omgående att Stockholms stad säkerställer att alla barn i Stockholm får samma förutsättningar att utöva sin idrott, att de står upp för FNs barnkonvention och följer en demokratisk process.

För att åstadkomma detta kräver vi att Stockholms stad:

  • Omgående bygger en ersättningsplan för Johannes BP på Norrmalm
  • Omgående planerar för en 11-spelsplan på Norrmalm
  • Omgående inleder en demokratisk dialog och process för att säkerställa hur barnens behov och rättigheter ska tillgodoses framöver

För mer information, kontakta: Martin Carlon, ordförande Norrtulls SK, martin.carlon@norrtullssk.se, 073-429 32 61

Martin Carlon
Md motum logotyp payoff farg
Md olearys logo
Md l nnasport med webadress
W E B B S H O P
Md adidas
Md sponsorhuset logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub